Poetsen

Staat er een oude asbest constructie in de weg? Pas op! Begin niet zomaar zélf aan de sloop, maar laat dit bij voorkeur over aan ervaren en erkende asbestverwijderaars. Loszittend asbest of asbesttoepassingen in verouderde of slechte staat màg je zelfs niet eigenhandig verwijderen. Asbest is een zeer giftige substantie waarvan de inademing van kleine stofdeeltjes al tot blijvende ademhalingsafname of luchtweggerelateerde kankers kunnen leiden. Daarenboven streeft Vlaanderen tegen 2034 naar een asbestvrije regio. Alle asbesthoudende daken en gevels moeten tegen dan verwijderd zijn.

Dit is bij uitstek een klus waarvoor je bij TijdMakers terecht kan. Want:

  • TijdMakers handelt met respect voor je huis, interieur en tuin
  • Het veiligheids- en gezondheidsrisico is hoog. Je legt die taak beter in erkende en ervaren handen.
  • TijdMakers zijn door de overheid erkend als asbestverwijderaar. Daarmee bewijzen we de laatste evoluties in deze complexe materie op te volgen en daarnaar te werken.
  • TijdMakers voert het asbestafval verpakt en gescheiden af, waardoor we noch jouw gezondheid, noch jouw omgeving, noch die van anderen aantasten.

Hoewel men al langer wist dat asbesttoepassingen schadelijk zijn, is er pas in 1998 een totaalverbod op recyclage en gebruik van asbest ingevoerd in Vlaanderen. Quasi alle gebouwen die voor die datum zijn gebouwd, hebben ergens wel een of meerdere asbesttoepassing.

Neem contact op met Julie. 

Zij bekijkt samen met jou hoe onze TijdMakers jou kunnen helpen. Neem hier al een kijkje hoe we te werk gaan.